«50 на 50. Ювілей 50-річчя відділу видавничого мистецтва Національного музею у Вроцлаві» – екскурсія українською мовою

24.02, 12:00

Проведення: Евеліна Качинська

Відділ видавничого мистецтва створено 12 грудня 1973 року. Його колекція складається переважно з книг, брошур і листівок високої художньо-естетичної цінності, а також видавничих і технічних моделей книг, оригінальних книжкових ілюстрацій, ескізів шрифтів і дизайну літер. Цю колекцію доповнюють також видавничі проспекти, каталоги аукціонів і книжкових магазинів, цимелії (східні рукописи, клинописна табличка, найменша книга у світі), а також друкарські реалії та зразки унікальних предметів, що належать до світу художньої книги. Виставка «50 на 50»представляє всю багату колекцію, накопичену за півстоліття існування відділу.

Національний Музей у Вроцлаві, вхід за квитком на тимчасові виставки, реєстрація: edukacja@mnwr.pl або 71 372 51 48.


„50 na 50. Jubileusz 50-lecia Działu Sztuki WydawniczejMN we Wrocławiu” – oprowadzanie po wystawie w języku ukraińskim

Prowadzenie: Evelina Kachynska

Dział Sztuki Wydawniczej został utworzony 12 grudnia 1973 roku. Jego kolekcja to przede wszystkim książki, broszury i druki ulotne o wysokich walorach artystycznych i estetycznych, ale także makiety wydawnicze i techniczne książek, oryginały ilustracji książkowych oraz szkice liternicze i projekty pism. Zbiór ten dopełniają prospekty wydawnicze, katalogi aukcyjne i księgarskie oraz cymelia (orientalne rękopisy, tabliczka klinowa, najmniejsza książka świata), a także realia poligraficzne oraz przykłady unikatowych obiektów przynależących do świata książki artystycznej. Wystawa „50 na 50…” przekrojowo prezentuje całe to bogactwo zgromadzone na przestrzeni półwiecza istnienia działu.

Spotkanie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wstęp biletem na wystawy czasowe, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.
 

print