«Сілезька ars moriendi. Середньовічні металеві надгробки» – екскурсія українською мовою

10.03, 13:00

10.03, 13:00

Проведення: Евеліна Качинська

Виставка «Сілезьке ars moriendi. Середньовічні металеві надгробки» присвячена унікальним зразкам пам’яток та фрагментам з яких вони складаються. Перегляд представлених в музейному просторі творів з монастирського костелу Внебовзяття Пресвятої Богородиці в Любйонжі, костелу св. Варвари та кафедрального собору у Вроцлаві дозволять не лише дізнатися про історію та роль цих об’єктів, але й їхній культурний контекст. Спосіб представлення померлого – його одяг, зовнішній вигляд і жести – а також середовище, в якому його показано, дають багато захоплюючої, не завжди очевидної інформації. Ці питання були представлені у зв’язку з аспектами середньовічної культури, пов’язаними з підходом тогочасних людей до теми смерті та ставленням до неї. Важливою частиною виставки, яка розширює перспективи сучасних досліджень, є також відповіді на питання, пов’язаних з технікою та технологією середньовічних надгробків, що проливає світло на таємниці роботи сілезьких майстерень.

Національний Музей у Вроцлаві, вхід за квитком на тимчасові виставки, реєстрація: edukacja@mnwr.pl або 71 372 51 48.


„Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne” – oprowadzanie po wystawie w języku ukraińskim

Prowadzenie: Evelina Kachynska

Ekspozycja „Śląska ars moriendi. Średniowieczne metalowe płyty nagrobne” poświęcona jest wyjątkowym przykładom monumentów oraz aplikacji stanowiących ich część. Przyjrzenie się zaprezentowanym w przestrzeni muzealnej dziełom pochodzącym z kościoła klasztornego Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubiążu, kościoła św. Barbary we Wrocławiu oraz katedry wrocławskiej umożliwi nie tylko poznanie historii i roli tych obiektów, lecz również ich treści. Sposób przedstawienia zmarłego – jego strój, wygląd i gesty – jak też otoczenie, w jakim został wyobrażony, dostarczają bowiem wielu fascynujących, nie zawsze oczywistych informacji. Zagadnienia te ukazane zostały w odniesieniu do aspektów kultury średniowiecznej związanych z podejściem ówczesnych do tematu śmierci oraz okazywanymi wobec niej postawami. Istotną część ekspozycji, poszerzającą dotychczasowe perspektywy badawcze, stanowi również prezentacja zagadnień związanych z techniką i technologią średniowiecznych płyt nagrobnych, która rzuca światło na tajniki pracy warsztatów śląskich.

Spotkanie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, wstęp biletem na wystawy czasowe, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w wydarzeniu.
 

print