Wydarzenie odwołane / Event canceled: “Abakanowicz. Total” in English with elements of Italian language

21.05, g. 15:00

Due to the host’s illness, the event will be held on a different date / powodu choroby Prowadzącej wydarzenie odbędzie się w innym terminie.

“Abakanowicz. Total” – the guided tour in English through the temporary exhibition with elements of Italian language / oprowadzanie po wystawie czasowej w formule aktywnej w języku angielskim z elementami języka włoskiego, guide / prowadzenie: Anna Bertoncini

Magdalena Abakanowicz (1930–2017) was an artist of worldwide fame and prestige. Based on her works from the collection of the National Museum in Wrocław, we will talk about the main stages of her work: starting with three-dimensional woven forms, called by their name “Abakans”, through figure cycles “Crowd”, “Back” and “Seated” made of jute fabric and resin to outdoor sculptures (from the “Birds” cycle and the “Knights of the Round Table” series) presented in front of and behind the Four-Domed Pavilion in Wrocław.

Admission with a ticket for 10 zł, registration for the event: edukacja.pawilon@mnwr.pl or +48 71 712 71 81.

Magdalena Abakanowicz (1930–2017) to artystka o światowej sławie i renomie. W trakcie spotkania w oparciu o prace jej autorstwa z kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu przybliżone zostaną najważniejsze etapy jej twórczości: od trójwymiarowych tkanych form – nazwanych od jej nazwiska abakanami, poprzez cykle figur z tkaniny jutowej i żywicy („Tłum”, „Plecy”, „Postacie siedzące”), aż do realizacji w przestrzeni otwartej (rzeźby z cyklu „Ptaki” i serii „Rycerze Króla Artura” prezentowane w otoczeniu gmachu Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu).

Wstęp z biletem w cenie 10 zł. Spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł,  obowiązują zapisy: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print