Zatrzymani w ruchu, poruszeni plastycznie
[spotkanie w muzeum]

26.02, g. 11:00 ➸ warsztaty dla dorosłych

Warsztaty dla dorosłych w ramach cyklu „Kurs historii sztuki. Work in progress”,
prowadzenie: Barbara Przerwa

Warsztaty z cyklu „Kurs historii sztuki. Work in progress” towarzyszą popularnym w Pawilonie Czterech Kopuł wykładom „Kurs historii sztuki. Klasycy nowoczesności” i są praktycznym wstępem do odbywającego się dzień później wykładu. Uczestnicy najnowszego spotkania koncentrować się będą na sposobach zatrzymania ruchu na płaszczyźnie dzieła.
Dla malarzy futurystycznych ukazanie ruchu na obrazie było bardzo pociągające: dynamika kresek, żywość barw, zmienne kierunki osi. Prędkość miesza ze sobą kształty… Jak pokazać chwile teraźniejsze i te minione? Pragnienie zatrzymana ruchu na płótnie zaowocuje abstrakcjami złożonymi z pionowych linii i barwnych plam, podporządkowanych skomplikowanej geometrii przenikających się i łączących płaszczyzn. Będą to warsztaty plastyczne w ruchu w technice kolażu.

Kameralne spotkanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł. Wydarzenie płatne – bilet w cenie 10 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print