Zapytanie ofertowe na roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne, i roboty budowlane w sekretariacie Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe na roboty elektryczne, wodno-kanalizacyjne, i roboty budowlane w sekretariacie Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Zakres prac remontowych

Rysunki ścian sekretariatu

print