Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Uzbrojenie japońskie”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawe katalogu zbiorów „Uzbrojenie japońskie”.

środa, 3 lipca 2013r

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)
print