Zaproszenie do udzielenia informacji o wycene szacunkową zamówienia dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dżwigu osobowo-towarowego w budynku Muzeum Narodowego przy Placu Powstańców Warszawy 5”.

Czwartek, 14.02.2019 r

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia: 

  1. Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dźwigu osobowo- towarowego w budynku Muzeum Narodowego przy Placu Powstańców Warszawy 5”;
  2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, jakie będzie realizowane na podstawie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa dźwigu osobowo- towarowego w budynku Muzeum Narodowego przy Placu Powstańców Warszawy 5”;
  3. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu SIWZ na wybór Wykonawcy robót budowlanych, w tym, jeśli zajdzie taka konieczność, aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz odpowiadanie na pytania jakie wpłyną w trakcie postępowań przetargowych.

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf)

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*docx)

Załącznik 2 – Formularz wyceny (*docx)

Załącznik 3 – Umowa – projekt (*pdf)

Załącznik 4 –  Konstrukcja szyby (*pdf)

Załącznik 5 – Parametry techniczne istniejącego dźwigu (*pdf)

Załącznik 6 – Schemat instalacji elektrycznej (*pdf)

Informację można przekazać drogą elektroniczną  na przetargi@mnwr.pl w terminie do 20.02.2019 r do godziny 10.00

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).

print