Wykonanie aranżacji wystawy pn. „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku” w Muzeum Narodowym we Wrocławiu – usługa kompleksowa, polegająca na wykonaniu autorskiej koncepcji i projektu wykonawczego scenografii wraz z jej technicznym wykonaniem i montażem

Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu (plik PDF) – 9 lipca 2018 r.

Ogłoszenie o udzielonym zamówieniu (plik PDF) – 12 lipca 2018 r.

print