Wspólnie dla dziedzictwa

Narodowy Instytut Dziedzictwa uruchomił nabór do tegorocznej edycji programu dotacyjnego „Wspólnie dla dziedzictwa”.

O dofinansowanie działań na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami, tradycjami, obrzędami oraz tradycyjnym rzemiosłem stanowiącymi integralną część tożsamości społeczności lokalnych mogą ubiegać się wszystkie organizacje pozarządowe.
Wnioski można składać online za pomocą platformy informatycznej Witkac ➸ do 21 czerwca 2021 r. do godz. 15.00.
Budżet Programu na rok 2021 wynosi 1 mln zł.

Wnioskodawcami programu „Wspólnie dla dziedzictwa” 2021 mogą być organizacje pozarządowe, które chcą realizować projekty polegające m.in. na identyfikowaniu i dokumentowaniu dziedzictwa materialnego i niematerialnego, wzmacnianiu praktyk społeczno-kulturowych (np. tradycji rękodzielniczych), upowszechniania umiejętności (np. rzemieślniczych etc.), a także realizujące działania edukacyjne i popularyzujące wiedzę na temat wartości dziedzictwa.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie nid.pl ➸ Szczegółowych informacji udziela p. Renata Olech, koordynator programu „Wspólnie dla dziedzictwa” (tel. +48 506 364 492, e-mail: rolech@nid.pl).

O dofinansowanie mogą ubiegać się również organizacje, które realizują i promują przedsięwzięcia w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa.

Europejskie Dni Dziedzictwa 2021 – Smaki Dziedzictwa
EDD jest dofinansowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.


Ogólnopolskim koordynatorem EDD jest Narodowy Instytut Dziedzictwa, a dolnośląskim – Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego we Wrocławiu.
Wydarzenia odbywają się pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

Więcej informacji o EDD znajduje się na stronie internetowej edd.nid.pl ➸
Wszelkich informacji dotyczących projektu udzielają: Agnieszka Szepetiuk-Barańska oraz Elżbieta Baluch,
tel. 71 344 33 13 i 71 342 12 67. Aktualne informacje na FB ➸


 

print