Wrocławska Karta Turystyczna

Muzeum Narodowe we Wrocławiu wraz z Oddziałami do 31.12.2019 udziela odwiedzającym posiadającym ważną kartę WKT zniżki po jej okazaniu przy zakupie biletu. Obowiązują dwa rodzaje biletów: bilet WKT normalny oraz bilet WKT ulgowy – są to bilety łączone (czyli na wystawę stałą i czasową).

Ceny biletów w Muzeum Narodowym we Wrocławiu:
➸ bilet WKT normalny: 20 zł
➸ bilet WKT ulgowy: 14 zł

Ceny biletów w Panoramie Racławickiej:
➸ bilet WKT normalny: 28 zł
➸ bilet WKT ulgowy: 21 zł

Ceny biletów w Muzeum Etnograficznym:
➸ bilet WKT normalny: 8 zł
➸ bilet WKT ulgowy: 6 zł

Ceny biletów w Pawilonie Czterech Kopuł:
➸ bilet WKT normalny: 5 zł
➸ bilet WKT ulgowy: 5 zł

 

print