Udogodnienia dla osób o specjalnych potrzebach

Wszystkie oddziały Muzeum Narodowego we Wrocławiu dostosowane są dla potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. W placówkach znajdują się podjazdy lub windy dla wózków, specjalnie dostosowane toalety, szerokie drzwi i przejścia.

Z myślą o osobach niewidomych winda w gmachu głównym Muzeum Narodowego wyposażona jest w przyciski brajlowskie.
Na nowej wystawie stałej „Cudo–Twórcy” na trzecim piętrze znajdują się m.in. dla osób niewidomych i ociemniałych tyflografiki przedstawiające niektóre zaprezentowane tam eksponaty. Muzeum Narodowe we Wrocławiu planuje wprowadzić w przestrzeń ekspozycji rozwiązania dla osób niewidomych także w pozostałych galeriach, niestety na razie jeszcze są one nieprzystosowane do tego celu.

W oddziale Muzeum Narodowego Pawilonie Czterech Kopuł trwają obecnie modyfikacje w ramach projektu „Zobacz obraz twórczych zmian!”, którego celem jest stworzenie zintegrowanego i dedykowanego nowoczesnego systemu obsługi ekspozycji z zastosowaniem najnowszych technologii prezentacji, w tym również udostępnienie niektórych eksponatów dla osób niewidomych. Termin zakończenia prac przewidywany jest na wrzesień 2019. Więcej informacji ➸

Warsztaty dla osób niewidomych i niedowidzących w ramach cyklu „Dotknij muzeum!” ➸

print