Wiosna wędruje po dróżkach…
[spotkanie w muzeum]

13.03, g. 12:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty plastyczne Izabeli Trembałowicz-Chęć dla dzieci w wieku 6–12 lat, wydarzenie w ramach cyklu „Z rodziną do muzeum”

Każdego roku Wiosna, jak Wróżka, musi poczynić wiele czarów, by zamienić krajobraz zaniedbany już troszkę przez zimę – szary i smutny, w pejzaż radosny, zielony i wypełniony światłem. Musi usunąć śnieg, spowodować, by słońce świeciło jaśniej i cieplej, wydłużyć dni, skrócić nocne ciemności i wreszcie pomóc zakwitnąć kwiatom. A także przypiąć „kotki” leszczynie! Uczestnicy spotkania również zabawią się w Wiosnę i przypną „kotki” własnym baziom.

Kameralne spotkanie (maks. 15 dzieci) w przestrzeni Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48 (od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print