Wesołe domki
[spotkanie w muzeum]

3.10, g. 12:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty Olgi Budzan dla dzieci w wieku 8–12 lat, wydarzenie w ramach cyklu „Etno w południe”

Zajęcia dla miłośników rzeczy maleńkich! W trakcie zajęć dzieci poznają różne techniki budowania domów stosowane na Dolnym Śląsku, a podczas zabawy plastycznej tworzyć będą minimakietę budowli inspirowanej domami przysłupowymi.

Kameralne spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Bilety w cenie 3 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print