Warsztaty introligatorskie dla początkujących
[spotkanie w muzeum]

28.11, g. 15:00 ➸ warsztaty dla dorosłych

Warsztaty dla dorosłych, prowadzenie: Anna Pastuszka
Wydarzenie towarzyszące wystawie czasowej „Naprawiacze” ➸

Warsztaty szycia japońskiego. Podczas spotkania z Anną Pastuszką, graficzką z wrocławskiej spółdzielni PANATO, będzie można wykonać notes z przyniesionego przez siebie papieru makulaturowego. Uczestnicy zajęć będą mogli także zapoznać się z narzędziami oraz warsztatem pracy introligatora.

Kameralne spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Bilety w cenie 10 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print