W piątek o piątej

10.08, g. 17:00

Oprowadzanie po wystawie stałej w Pawilonie Czterech Kopuł.
Wstęp z biletem na wystawę stałą.

print