W piątek o piątej/Friday at five

20.09, g. 17:00

Oprowadzanie po wystawie czasowej „po/wy/miary” w języku angielskim.
Guided tour in English through the permanent exhibition „measure-/assess-/ments”


Wstęp z biletem na wystawę czasową / Entry with the ticket for temporary exhibition

print