W piątek o piątej/
Freitag um fünf

27.09, g. 17:00

Oprowadzanie po wystawie czasowej „po/wy/miary” w języku niemieckim/
Führung durch die Ausstellung „po/wy/miary” in deutscher Sprache

Wstęp z biletem na wystawę czasową/
Eintritt mit dem Ticket für die Wechselausstellung

print