W piątek o piątej

13.09, g. 17:00

Oprowadzanie po wystawie czasowej „po/wy/miary”.

Wstęp z biletem na wystawę czasową.

 

print