Utrwalić życie w kolekcji. O dwóch strategiach kobiecego zapamiętywania

30.09, g. 15:00

Wykład prof. Renaty Tańczuk towarzyszący wystawie czasowej „Nie zapomnisz. Pamięć, pamiątka, pamiętnik”

Każde spotkanie z kolekcją jest wejściem w świat doświadczeń jej twórcy, a także wystawieniem się na nowe doświadczenia dane przez zawsze unikatowy zbiór obiektów cudzej pasji. Kolekcjonujemy nie tylko rzeczy, ale także wrażenia wywołane przez nie, doświadczenia z nimi związane. Kolekcja nie jest zbiorem pamiątek, jednak funkcjonuje jako urządzenie do pamiętania. Przedmiotem rozważań będą zagadkowe zbiory, których twórczyniami były kobiety. Owe kolekcje prowokują do zadawania pytań o biografię ich autorek; zmaterializowane zapisy doświadczeń są na tyle ciekawe, że stały się przedmiotem opracowań naukowych, przedmiotem kolekcjonerskim, a nawet inspiracją do działań artystycznych.

Spotkanie w Muzeum Etnograficznym. Wstęp wolny.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print