Tropem zabytków z kościoła św. Marii Magdaleny we Wrocławiu – oprowadzanie kuratorskie

16.07, g. 12:00

Prowadzenie: Agata Stasińska

Nastawy ołtarzowe, epitafia, pojedyncze monumentalne figury… – żaden spośród obiektów sztuki dawnej nie został stworzony z myślą o ekspozycji w salach muzealnych. Znajdujące się w przestrzeni wystawy stałej „Sztuka śląska XIV–XVI w.” dzieła pierwotnie stanowiły wyposażenie licznych śląskich kościołów. Choć proweniencja wielu z nich wciąż owiana jest tajemnicą, wśród tych prezentowanych na ekspozycji liczebnością oraz klasą artystyczną wyróżniają się zabytki pochodzące z dwóch największych wrocławskich świątyń – kościoła pw. św. Elżbiety oraz kościoła pw. św. Marii Magdaleny. To im właśnie poświęcone zostaną dwa wakacyjne oprowadzania, podczas których możliwe będzie dokładniejsze przyjrzenie się wspomnianym zabytkom, jak też poznanie ich znaczenia i dawnej funkcji w przestrzeni sakralnej.

Wstęp wolny. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print