Sztuka starożytnego Rzymu
[wydarzenie online dla dorosłych]

7.11, g. 11:00 ➸ platforma Teams

Wykład Grzegorza Wojturskiego w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”

Starożytny Rzym kojarzy się zazwyczaj z imperialnymi podbojami, prawem, pomnikami konsulów i cesarzy, walkami gladiatorów i ruinami monumentalnych świątyń czy amfiteatrów. Prelegent postara się poszerzyć ten krąg skojarzeń o charakterystyczne dla Rzymu budowle, specyficzne rozwiązania konstrukcyjne oparte na łuku półkolistym, filarach i sklepieniach kopułowych lub kolebkowych, wskaże również na genialne rzymskie rozwiązania technologiczne i materiałowe zapewniające solidność i trwałość. Ukaże antycznych Rzymian nie tylko jako wielbicieli i naśladowców rzeźby i architektury greckiej, ale jako nowatorów w dziedzinie inżynierii, budownictwa, rzeźby portretowej oraz malarstwa dekoracyjnego. Przedstawi również obiekty z obszaru Śląska inspirowane architekturą antycznego Rzymu.

Wydarzenie płatne – bilet w cenie 10 zł do nabycia online na stronie bilety.mnwr.pl ➸
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum otrzymują dostęp bezpłatny.

Z otrzymanego drogą mailową biletu należy skopiować 16-cyfrowy kod online i wkleić w pole weryfikacji na stronie bilety.mnwr.pl/online.html ➸
Uwaga – system weryfikacji kodu działa na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania online – tylko w tym czasie możliwe jest uzyskanie linku do wydarzenia na platformie Teams. Jeśli nie korzystali Państwo jeszcze z Teamsa – można pobrać i zainstalować aplikację lub otworzyć otrzymany link w oknie przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48.

 

print