Sztuka baroku
[wydarzenie online dla dorosłych]

20.02, g. 11:00 ➸ platforma Teams

Wykład dr. Dariusza Galewskiego w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”

Czy sztuka czasów baroku – krytykowana często za nadmierną dekoracyjność, przeładowanie form i brak głębszych treści – jest ważnym zjawiskiem w kulturze europejskiej? Podczas wykładu prelegent odniesienie się do tych opinii, prezentując główne ośrodki artystyczne XVII i 1. połowy XVIII w. – Rzym, Paryż i Wiedeń – oraz czołowych artystów, takich jak Carlo Maderna, Gianlorenzo Bernini, Francesco Borromini, Charles Perrault, Jules Hardouin Mansart, Fischer von Erlach czy Lucas von Hildebrandt. Stworzyli oni zasób form, który był rozwijany w całej Europie oraz koloniach hiszpańskich i portugalskich. Omówi także główne nurty artystyczne: dynamiczny i malarski – obecny w Italii krajach habsburskich, oraz klasycyzujący, który rozwinął się we Francji i Anglii, dając w połowie XVIII w. początek sztuce oświecenia.

Wydarzenie płatne – bilet w cenie 10 zł do nabycia online na stronie bilety.mnwr.pl ➸
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum otrzymują dostęp bezpłatny.

Z otrzymanego drogą mailową biletu należy skopiować 16-cyfrowy kod online i wkleić w pole weryfikacji na stronie bilety.mnwr.pl/online.html ➸
Uwaga – system weryfikacji kodu działa na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania online – tylko w tym czasie możliwe jest uzyskanie linku do wydarzenia na platformie Teams. Jeśli nie korzystali Państwo jeszcze z Teamsa – można pobrać i zainstalować aplikację lub otworzyć otrzymany link w oknie przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48.

 

print