Szanując zamysł artysty, ratować dzieło. Prace Magdaleny Abakanowicz oczami konserwatora tkanin

20.08, g. 16:00 ➸ wykład

Wykład Diany Jędrysek-Skotnickiej w ramach cyklu „Abakanowicz. Wielokrotnie” towarzyszącemu wystawie „Abakanowicz. Totalna”

Magdalena Abakanowicz powiedziała, że abakan „potrzebuje szczególnej troskliwości i szczególnej ekspozycji¨”. Jak dbać o artefakt, który do niczego się nie nadaje”? Gdzie jest granica interwencji konserwatorskiej? Czy można pozwolić „zestarzeć” się dziełu, które jest w zbiorach Muzeum Narodowego? Artystka podarowała nam pewną formę – można coś zrobić, jeśli z czasem zaczyna się zmieniać? Sztuka współczesna to też muzealia – to dobro narodowe, więc obowiązkiem konserwatora dzieł sztuki jest chronić i zachować je dla następnych pokoleń. Nie możemy być egoistami i „zużywać” działa sztuki, widząc tylko „dziś”. Jako konserwator tkanin jestem bardzo specyficznym „widzem”, bo nikt nie ma możliwości zajrzenia fizycznie w głąb dzieła, tak dalece jak ja.

Diana Jędrysek-Skotnicka, Starszy konserwator w Pracowni Konserwacji Tkanin MNWr

Wstęp wolny, spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł.
Ew. informacji udziela Dział Edukacji: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print