„Starożytności wrocławskie” ze zbiorów Carla Bacha i Heinricha Mützla
[spotkanie w muzeum]

22.01, g. 16:00 ➸ wykład dla dorosłych

Wykład Aurelii Zduńczyk towarzyszący wystawie „Wrocław według Bacha”

Spotkanie będzie okazją do przyjrzenia się bezcennemu zbiorowi „Starożytności wrocławskich”, zawierającemu 191 rysunków ukazujących najważniejsze budowle, pomniki, place Wrocławia, a także mosty, wykute w kamieniu rzeźby czy – w niemal 85 procentach niezachowane do naszych czasów – portale domów mieszczańskich. Tworzące zestaw sześciu tek rysunki z jubilerską precyzją wykonali w latach 1823–1828 pod okiem pierwszego dyrektora Wrocławskiej Prowincjalnej Szkoły Sztuk – Carla Daniela Davida Friedricha Bacha – trzej studenci: Heinrich Mützel, Heinrich Hillebrandt i Ernst Wiedemann. Prezentują one niezwykły portret miasta stojącego u progu nowoczesności, modernizacji i rozbudowy, uchwyconego ręką artysty w ostatnim momencie przed wynalezieniem i upowszechnieniem fotografii. Unikatowy zbiór wykorzystany był wielokrotnie do odtwarzania zniszczonych wrocławskich zabytków.

Wstęp wolny, spotkanie w holu Muzeum Narodowego we Wrocławiu (dla maks. 40 osób).
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print