Spokój martwej natury
[spotkanie w muzeum]

28.11, g. 11:00 ➸ warsztaty dla maluszków

Rodzinne warsztaty Mai Kwiecińskiej dla rodziców i dzieci w wieku do lat 3, wydarzenie w ramach cyklu #muzealniaki_pod_kopułą

Kapiści, czyli grupa polskich malarzy kolorystów, kształty na swoich obrazach formowali barwą. Najchętniej malowali to, co rzeczywiste: martwe natury i pejzaże. Dorośli odnajdą spokój w martwych naturach kapistów, a najmłodsi podczas zajęć sensorycznych zmierzą się z kolorami.

Kameralne spotkanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł.
Wydarzenie płatne – bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print