Sobiesciana. Krótka opowieść o budowaniu legendy i trwaniu pamięci o rodzie Sobieskich
[spotkanie w muzeum]

2.04, g. 16:00

Wykład dr Marty Gołąbek (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie „Madonna i książę. Sobiescy na Śląsku”

Można zaryzykować twierdzenie, że większość ludzi w Polsce słyszała o Janie III Sobieskim i ma choćby ogólne wyobrażenie na temat jego wyglądu. U podstaw trwającej do dziś popularności króla leżą oczywiście jego osiągnięcia militarne, przede wszystkim zwycięska bitwa pod Wiedniem, ale również przemyślana polityka wizerunkowa – dziś powiedzielibyśmy: sprawny PR. Skalę zjawiska uświadamia nam np. śledzenie historycznych pamiątek związanych z Sobieskim, przede wszystkim zachowanych dzieł sztuki. Ścieżki ich „wędrówek” bywają zaskakujące. Zdumiewa także liczba istniejących portretów króla, niekiedy prezentujących Sobieskiego w sposób odbiegający od oczywistych wyobrażeń. Wykład, na wybranych przykładach, zaprezentuje legendę Jana III zawartą w tysiącach rozproszonych po świecie sobiescianów, a także próbę ich – choćby fragmentarycznej – dokumentacji.

Wstęp wolny, spotkanie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu dla maks. 40 osób.
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print