Smaki Brazylii – być Brazylijczykiem.
Tam, gdzie kończy się Europa, a zaczyna Brazylia
[spotkanie w muzeum]

18.09, g. 17:30 ➸ wykład dla dorosłych

Prelekcja Dagmary Szkudłapskiej-Ferreiry, wydarzenie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa

Opowieść połączona z pokazem licznych zdjęć i przepleciona nagraniami-filmikami z wywiadami Brazylijczyków o europejskich korzeniach. Będzie ukierunkowana na charakter i stopień przemieszania się kultury i zwyczajów różnych krajów europejskich z miejscowymi – indiańskimi, oraz afrykańskimi, prowadząc z biegiem czasu do wykreowania się kultury określanej jako brazylijska.

Spotkanie w Muzeum Etnograficznym, wstęp wolny. W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać odwołane.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print