Secesja
[wydarzenie online dla dorosłych]

9.05, g. 11:00 ➸ platforma Teams

Wykład dr. Dariusza Galewskiego w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”.

Spotkanie będzie okazją do poznania dzieł sztuki secesyjnej powstałych w głównych ośrodkach europejskich w okresie od 1888 do 1914 roku. Przedstawione zostanę m.in. uwarunkowania historyczno-artystyczne oraz najważniejsza zjawiska w sztuce przełomu wieków, która w krajach europejskich zyskała różne nazwy: Art Nouevau, Jugendstil czy Stile floreale.
Secesja objęła całość zjawisk, jakie miały miejsce w architekturze, malarstwie i rzeźbie oraz w rzemiośle artystycznym. W tej dziedzinie szczególna rola przypadła powstałemu w Anglii ruchowi Arts and crafts, który akcentował potrzebę integracji wszystkich sztuk, a zwłaszcza podniesienia rangi sztuki użytkowej. Okres ten zaowocował powołaniem wielu ugrupowań artystycznych i warsztatów, z których najważniejsze powstały w Wiedniu, Monachium i Darmstadt oraz pojawieniem się licznych czasopism, takich jak „The Studio”, „Ver Sacrum” czy „Chimera”, propagujących nowa sztukę.
Zaprezentowane zostaną dokonania najwybitniejszych architektów takich jak Victor Horta (Bruksela), Charles R. Mackintosch (Glasgow), Otto Wagner i Josef Olbrich (Wiedeń), Hector Guimard (Paryż) czy Antonio Gaudi (Barcelona). Przedstawione zostaną również dzieła malarstwa i rzemiosła artystycznego autorstwa Gustava Klimta, Alfonsa Muchy, Ottona Eckmanna, Rene Lalique’a oraz twórców polskich – Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera.

Wydarzenie płatne – bilet w cenie 8 zł do nabycia online ➸
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum otrzymują dostęp bezpłatny.

Z otrzymanego drogą mailową biletu należy skopiować 16-cyfrowy kod online i wkleić w pole weryfikacji na stronie https://bilety.mnwr.pl/online.html ➸
Uwaga – system weryfikacji kodu działa na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania online – tylko w tym czasie możliwe jest uzyskanie linku do wydarzenia na platformie Teams. Jeśli nie korzystali Państwo jeszcze z Teamsa – można pobrać i zainstalować aplikację lub otworzyć otrzymany link w oknie przeglądarki internetowej.
W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja@mnwr.pl.

 

print