Secesja

29.05, g. 11:00 ➸ platforma Teams

Wykład online Izabeli Trembałowicz-Chęć w ramach cyklu „Kurs historii sztuki”

Będzie to prezentacja dzieł sztuki secesyjnej, powstałych w głównych ośrodkach europejskich w okresie od 1888 do 1914 roku. Opisane zostaną uwarunkowania historyczno-artystyczne oraz charakterystyka najważniejszych zjawisk w sztuce przełomu wieków, która w krajach europejskich zyskała różne nazwy – Art Nouevau, Jugendstil czy Stile floreale. Secesja objęła całość zjawisk, jakie miały miejsce warchitekturze, malarstwie i rzeźbie oraz w rzemiośle artystycznym. W tej dziedzinie szczególna rola przypadła powstałemu w Anglii ruchowi Arts and crafts, który akcentował potrzebę integracji wszystkich sztuk, a zwłaszcza podniesienia rangi sztuki użytkowej.

Wydarzenie płatne – bilet w cenie 10 zł do nabycia online na stronie bilety.mnwr.pl ➸
Członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum otrzymują dostęp bezpłatny.

Z otrzymanego drogą mailową biletu należy skopiować 16-cyfrowy kod online i wkleić w pole weryfikacji na stronie bilety.mnwr.pl/online.html ➸
Uwaga – system weryfikacji kodu działa na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania online – tylko w tym czasie możliwe jest uzyskanie linku do wydarzenia na platformie Teams. Jeśli nie korzystali Państwo jeszcze z Teamsa – można pobrać i zainstalować aplikację lub otworzyć otrzymany link w oknie przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48.

 

print