Rysujemy „Nie-zabawki”

29.05, g. 12:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Warsztaty plastyczne Olgi Budzan dla dzieci w wieku 5–12 lat, wydarzenie w ramach cyklu „ETNO w południe”, towarzyszące wystawie „Nie-zabawki”

Rysować można różne rzeczy. Małe i duże. Prawdziwe i nieprawdziwe. Podczas warsztatów dzieci poznają twórczość Piotra Rogalińskiego – rzeźby tego artysty staną się natchnieniem do stworzenia rysunków inspirowanych niezwykłym światem jego wyobraźni.

Spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13 – od poniedziałku do piątku (w godz. 8.00–16.00) – telefonicznie i mailowo, w soboty – tylko telefonicznie. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print