Robimy sztambuch!

17.08, g. 12:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 7–12 lat, prowadzenie: Olga Budzan

Sztambuchy to niewielkie zeszyty, w których swoje wpisy zostawiali szkolni koledzy i koleżanki. Wypełniane były one krótkimi treściami, na przykład tekstami piosenek, wierszykami, sentencjami oraz komentarzami dotyczącymi wspólnie przeżytych przygód oraz rysunkami, z czasem także i fotografiami. Podczas warsztatów będzie można wykonać sztambuch z ozdobną okładką.

Spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print