Punkt i linia a płaszczyzna
[spotkanie w muzeum]

26.03, g. 11:00 ➸ warsztaty dla dorosłych

Warsztaty Agaty Iżykowskiej-Uszczyk dla dorosłych, w ramach cyklu „Kurs historii sztuki. Work in progress

Wassily Kandinsky znany jest jako ojciec abstrakcjonizmu, który swoje rozważania o sztuce nieprzedstawiającej  prezentował w teoretycznych rozprawach. Warsztaty przybliżą sposób myślenia twórcy, będzie także można zapoznać się z najważniejszymi fragmentami jego tekstów, a na koniec spróbować przekuć teorię w praktykę malarską.

Kameralne spotkanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego) w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł. Wydarzenie płatne – bilet w cenie 10 zł do nabycia w kasie muzeum, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print