PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie pn. „Zmiana aranżacji księgarni, szatni oraz holu głównego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu, obejmująca roboty budowlane wraz z dostawą i instalacją wyposażenia”

Poniedziałek, 18 marca 2019 r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)

Piątek, 8 marca 2019 r. 

Wszyscy Wykonawcy – Zawiadomienie o odrzuceniu oferty Wykonawcy

Wtorek, 26 lutego 2019 r.

Informacje z otwarcia ofert (*pdf)

Wtorek, 19 lutego 2019 r.

Odpowiedź na Zapytania Wykonawcy (*pdf)

piątek, 8 lutego 2019 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx, *zip)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Dokumentacja projektowa – Załącznik nr 5 do SIWZ (*.zip)

Wzór Umowy – Załącznik nr 6 do SIWZ (*.pdf)

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 1-4 oraz nr nr 7 do edytowania (*.docx)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 26.02.2019 r. do godz. 10:00

print