Przetarg nieograniczony dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę elementów systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1.

Zadanie obejmuje część dot. dostosowania muzeum do potrzeb osób dysfunkcyjnych, i jest realizowane w ramach ”Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1″, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,  Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

piątek, 23 marca 2018 r.

środa, 7 marca 2018 r.

Ogłoszenie zostało udostępnione w bazie danych TED (Tenders Electronic Daily), począwszy od dnia dzisiejszego, od godz. 09.00 czasu środkowoeuropejskiego. 
poniedziałek 5 marca 2018 r.

Zamawiający informuje, że w dniu 5 marca 2018 r. przesłał do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej Sprostowanie dotyczące zmiany treści ogłoszenia (zmiana w zakresie, o którym mowa w art. 41 ust. 7a ustawy PZP tj. wykazu oświadczeń i lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postepowaniu i brak podstaw wykluczenia oraz zmiany terminu składania ofert). Opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Sprostowanie Zamawiający zamieści niezwłocznie na stronie internetowej.
UWAGA! Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert: do 23.03.2018r. do godz. 8:45.
czwartek 8 lutego 2018 r.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc , *zip)

Załączniki do SIWZ:

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 20.03.2018r. do godz. 8:45. – termin nieaktualny

print