Przestrzenie chasydyzmu
[wydarzenie online dla dorosłych]

23.03, g. 18:00 ➸ streaming FB

Wykład prof. Marcina Wodzińskiego, wydarzenie towarzyszące wystawie „Jorcajt – czas chasydów”.

Gdzie mieszkali chasydzcy przywódcy, a gdzie ich zwolennicy? I jaki to miało wpływ na chasydzką duchowość? Skąd i dokąd pielgrzymują chasydzi na jorcajt? Odpowiedź na te i inne pytania o geograficzny wymiar chasydyzmu będą tematem wykładu.

Bezpłatne spotkanie online na platformie Zoom, obowiązują zapisy mailowe przez poniższy formularz zgłoszeń w tygodniu poprzedzającym zajęcia. Wykład transmitowany będzie również na profilu FB ME ➸
W przypadku pytań prosimy o kontakt: muzeum@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13.

 

print