Przedmiot prawdziwy w sztuce Tadeusza Kantora
[spotkanie w muzeum]

27.03, g. 11:00 ➸ warsztaty dla maluszków

Rodzinne warsztaty Mai Kwiecińskiej dla rodziców i dzieci w wieku do lat 2, wydarzenie w ramach cyklu #muzealniaki_pod_kopułą

Tadeusz Kantor poszukiwał trójwymiarowości w malarstwie i możliwości wyjścia poza granice płótna. Używał w tym celu przedmiotów codziennego użytku, którym nadawał rangę dzieła sztuki. Co jest wyjątkowego w obrazach Kantora i co oznacza słowo emballage? Podsumowaniem spotkania z maluchami będzie wspólne wykonanie prawdziwego dzieła z użyciem parasolki.

Kameralne spotkanie w przestrzeni Pawilonu Czterech Kopuł. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81 – od poniedziałku do piątku (w godz. 8.00–16.00) – telefonicznie i mailowo, w soboty – tylko telefonicznie. Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print