„Precjoza wrocławskich bractw strzeleckich” – oprowadzanie po wystawie w PJM

25.03, g. 13:00

Spotkanie dla Głuchych z tłumaczeniem na Polski Język Migowy
Prowadzenie: Grzegorz Wojturski,  tłumaczenie: Elżbieta Resler

Jednemu z najciekawszych i najcenniejszych zespołów zabytków, jaki przechowywany był do II wojny światowej we wrocławskich zbiorach muzealnych, poświęcony był projekt badawczy realizowany przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w 2022. Jego celem było kompleksowe opracowanie wrocławskiej kolekcji złotniczej należącej do dawnych bractw strzeleckich, zarówno obiektów zachowanych, jak i zaginionych, oraz odtworzenie pełnego obrazu tego niezwykłego i ważnego dla Wrocławia zbioru. Wystawa jest efektem tych badań.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu (II p.), wstęp z biletem w cenie 3 zł, zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl, tel. 71 372 51 48.

■ Wydarzenia dla osób z niepełnosprawnościami ➸
■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print