Pracowite lato na wsi

22.08, g. 12:00 ➸ warsztaty dla dzieci

Wakacyjne warsztaty rodzinne dla dzieci w wieku 7–12 lat, towarzyszące wystawie „Nie zapomnisz. Pamięć, pamiątka, pamiętnik”, prowadzenie: Julia Szot

Dzięki zachowanym pamiętnikom i zapisanym wspomnieniom możemy z pierwszej ręki dowiedzieć się, jak wyglądało życie dawnej wsi. Chociaż często wyobrażamy je sobie sielankowo i słonecznie, niekoniecznie ma to dużo wspólnego z wykonywanymi dawniej codziennymi obowiązkami. Na podstawie prezentowanych na wystawie zapisków artysty-rzeźbiarza Władysława Chajca spróbujemy wyobrazić sobie życie dawnej wsi i je zilustrować.

Spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Bilety w cenie 5 zł do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13 (od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00–16.00). Prosimy o informację w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w spotkaniu.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print