Powtórka do matury I 
[wydarzenie online dla młodzieży]

8.04, g. 15:00 ➸ platforma Teams

Prowadzenie: wykładowcy w Dziale Edukacji w Pawilonie Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej

Pierwsze (z czterech) zajęcia dla maturzystów poświęcone będą najważniejszym zagadnieniom i terminom związanym ze sztuką awangardową. Uczestnicy odświeżą wiadomości o formizmie, strefizmie oraz o twórczości Leona Chwistka i jej wpływie na oba kierunki. Omówione zostaną ponadto realizacje artystyczne i rozważania teoretyczne Witkacego, a także osiągnięcia kolorystów: Jana Cybisa, Artura Nachta-Samborskiego czy Piotra Potworowskiego.

Spotkania online w czwartki o godz. 15:00 na platformie Teams.
Wydarzenie płatne – bilet w cenie 3 zł do nabycia online ➸
Z otrzymanego drogą mailową biletu należy skopiować 16-cyfrowy kod online i wkleić w pole weryfikacji na stronie https://bilety.mnwr.pl/online.html ➸
Uwaga – system weryfikacji kodu działa na pół godziny przed rozpoczęciem spotkania online – tylko w tym czasie możliwe jest uzyskanie linku do wydarzenia na platformie Teams. Jeśli nie korzystali Państwo jeszcze z Teamsa – można pobrać i zainstalować aplikację lub otworzyć otrzymany link w oknie przeglądarki internetowej. W przypadku pytań prosimy o kontakt: edukacja.pawilon@mnwr.pl lub 71 712 71 81.
 

print