Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii

8.02, g. 15:00

Oprowadzanie kuratorskie dr Małgorzaty Michalskiej w ramach cyklu „Druga sobota w Etnografii”.

Dr Małgorzata Michalska, kuratorka wystawy a zarazem pracownik naukowy w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego,  przedstawi podlwowską wieś Sokolniki, która do II wojny światowej zamieszkana była prawie wyłącznie przez ludność polską (pierwsze wzmianki o miejscowości pochodzą z końca XIV wieku). Uchwycone na dawnych fotografiach obrazy wsi, a także jej mieszkańcy, charakterystyczny strój ludowy, uroczystości rodzinne, gminne, religijne, działalność organizacji świeckich i kościelnych, życie codzienne, jak również materialne pamiątki rodzinne sokolniczan, pokazują ich „małą ojczyznę”, z której musieli wyjechać w latach 1945–1946 na Ziemie Zachodnie powojennej Polski.

Wstęp z biletem na wystawę czasową.

 

print