„Pod tym znakiem zwyciężysz”. Kult maryjny w kręgu rodziny Sobieskich i jego znaczenie
[spotkanie w muzeum]

9.04, g. 17:00

Wykład Jarosława Pietrzaka w ramach cyklu wydarzeń towarzyszących wystawie „Madonna i książę. Sobiescy na Śląsku”

Kult związany z osobą Matki Bożej stał się w XVII w. bardzo żywy, w związku z ekspansją turecką w Europie oraz rozwojem wyznań reformowanych. Religijność maryjna stanowiła także ważny element pobożności rodziny Sobieskich i wyrażała się w zróżnicowanych formach i gestach kultu, w tym fundacjach. Nie można pominąć znaczenia wizerunków Matki Bożej, które poza charakterem dewocyjnym i ściśle prywatnym, posiadały wyraz propagandowy. W tym sensie były one istotne dla podniesienia znaczenia wiktorii wiedeńskiej odniesionej przez Jana III w 1683 r. Czytelne nawiązania to tego niezwykłego zwycięstwa odnaleźć można m.in. w historii odnalezienia obrazu Matki Bożej Loretańskiej oraz w darze Klemensa XI dla królewicza Aleksandra z 1704 r. w postaci wizerunku Matki Bożej Adorującej. Kolejno zatem opowiedziane zostaną dzieje kultu maryjnego i wyjaśniona ich waga w nurcie religijności epoki nowożytnej, następnym punktem prezentacji będzie pokazanie duchowości maryjnej w kręgu rodziny Sobieskich, w końcu przedstawione zostaną historie cudownych wizerunków, które król i cała jego rodzina darzyli niesłabnącą czcią.

Wstęp wolny, spotkanie w Muzeum Narodowym we Wrocławiu dla maks. 40 osób.
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

■ Wydarzenia edukacyjne ➸
■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print