Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020

Wrocław, 11 lutego 2020 roku

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2020 (*pdf)

print