Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018

Wrocław, dnia 27 lutego 2018r.

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 (pdf)

Informacja o omyłkowo podanej wartości szacunkowej w poz. 13 planu postępowań na rok 2018 (pdf)

print