Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf)

Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (*pdf)

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy – projekt (*pdf)

print