Zapraszamy do Muzeum!

Otwarcie Muzeum od 12 maja

Muzeum Narodowe we Wrocławiu wraz z Oddziałami jest już otwarte!

■ Muzeum Narodowe we Wrocławiu
Czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 12.00 do 16.00
Dostępne są dwie wystawy stałe:
„Sztuka polska XVII–XIX w.”,
„Sztuka europejska XV–XX w.”
i wystawa czasowa „Secesja w metalu”
Regulamin zwiedzania obowiązujący od 12 maja 2020 ➸

■ Muzeum „Panorama Racławicka”
Czynne od wtorku do niedzieli; pierwszy seans o godz. 10.00, ostatni o godz. 17.00
Regulamin zwiedzania obowiązujący od 12 maja 2020 ➸

■ Muzeum Etnograficzne
Czynne od wtorku do niedzieli w godzinach od 12.00 do 16.00
Dostępne są wystawy:
stała „Dolnoślązacy. Pamięć, kultura, tożsamość”
czasowa „Podlwowska wieś Sokolniki na dawnej fotografii”
Regulamin zwiedzania obowiązujący od 12 maja 2020 ➸

■ Pawilon Czterech Kopuł Muzeum Sztuki Współczesnej
Czynny od wtorku do niedzieli w godzinach od 12.00 do 16.00
Dostępne są wystawy:
stała „Kolekcja sztuki polskiej II połowy XX i XXI w.”
czasowa „Willmann. Opus magnum”
Regulamin zwiedzania obowiązujący od 15 maja 2020 ➸

Zapraszamy. Piękno wróciło! ➸

 

print