Oprowadzanie w języku angielskim po galerii
„Sztuka śląska XVI–XIX w.”

4.08, g. 13:00

Sztuka  nowożytna na Śląsku

Prowadzenie: Anna Prorok. Uwaga, oprowadzanie w pięknym stroju historycznym!

Wstęp z biletem na wystawy stałe

Guided tour in English through the gallery „Silesian Art of the 16–19 c.”

Guided by Anna Prorok.

Admission with a ticket to permanent exhibitions.

 

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z muzealnych zajęć edukacyjnych ➸


Szanowni Państwo, informujemy, że podczas zajęć mogą być wykonywane zdjęcia i/lub nagrania na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu (w tym w celu dokumentacji i informacji na stronie internetowej mnwr.pl, w promocyjnych materiałach drukowanych oraz w mediach społecznościowych – na fanpage’ach Muzeum Narodowego oraz jego oddziałów). Zdjęcia i/lub nagrania mogą zawierać wizerunki osób biorących udział w zajęciach oraz wizerunki prac wykonanych podczas zajęć wraz z oznaczeniem autorstwa.
Jeżeli nie wyrażają Państwo na to zgody, prosimy o wcześniejszą informację. Brak informacji przekazanej w formie pisemnej do Działu Oświatowego przed rozpoczęciem zajęć jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu w sposób i w celach wskazanych powyżej.
Administratorem danych osobowych jest Muzeum Narodowe we Wrocławiu. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie mnwr.pl w zakładce Polityka Prywatności.

 

print