Oprowadzanie kuratorskie po wystawie
„Podróż za marzeniami…”
[spotkanie w muzeum]

27.11, g. 15:00 ➸ z tłumaczeniem na PJM

Prowadzenie: Paulina Suchecka. Spotkanie z tłumaczeniem na Polski Język Migowy.

Marzenia o wiecznej młodości, zdrowiu i pięknym, sprawnym ciele towarzyszyły człowiekowi od najdawniejszych czasów. Należały do tych najważniejszych, dotyczących podstaw ludzkiej egzystencji. Ludzie dbali o sprawność swoich ciał nie tylko ze względów zdrowotnych czy estetycznych, lecz także społecznych. Leczenie w uzdrowiskach podejmowali przede wszystkim pacjenci w sile wieku. Z tej formy terapii, podobnie jak z leczenia stacjonarnego w domu, korzystali wyłącznie ludzie zamożni.

Wystawa koncentruje się na XVII–XIX w., czyli okresie największego rozwoju kurortów. Wśród prezentowanych eksponatów znajdują się dawne fotografie, druki, pocztówki, grafiki, pamiątkowe naczynia – szklanice, puchary, talerze, filiżanki ze „zdrojowymi” nadrukami etc. Do aranżacji wykorzystane zostały także części garderoby oddającej klimat czasów podróży do wód oraz sprzęt turystyczny (np. narty).

Kameralne spotkanie w przestrzeni Muzeum Etnograficznego. Wstęp z biletem na wystawę – do nabycia w kasie muzeum. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@muzeumetnograficzne.pl lub 71 344 33 13. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać odwołane lub przeniesione na inny termin.

■ Fotorelacje edukacyjne ➸

 

print