Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Marek Oberländer i Jan Lebenstein. Totemiczny znak figury ludzkiej”

14.11, g. 12:00

Prowadzenie Magdalena Szafkowska

Oprowadzanie kuratorskie po wystawie prac artystów, którzy dotkliwie doświadczeni w czasie II wojny światowej, w zbliżonym do siebie czasie podjęli próbę konfrontacji z rozpaczą, samotnością i degradacją pojęcia człowieczeństwa.
Ekspozycja jest okazją do zaprezentowania dzieł pochodzących z bogatej kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, zdecydowaną większość z nich stanowią niepokazywane od ponad 40 lat prace Marka Oberländera.

Wstęp z biletem na wystawę czasową, zapisy w tygodniu poprzedzającym wydarzenie: tel. 71 372 51 48 lub edukacja@mnwr.pl.
Spotkanie odbywa się przy zachowaniu wytycznych reżimu sanitarno-epidemiologicznego.

Więcej o wystawie ➸

 

 

print