Oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Galeria mody”
[spotkanie w muzeum]

11.09, g. 11:00 ➸ spacer po wystawie

Prowadzenie: dr Małgorzata Możdżyńska-Nawotka.

Będzie to spacer przez artystyczną „Galerię mody”, w której korespondują ze sobą obrazy, rzeźby i autentyczne ubiory z okresu od średniowiecza po współczesność. Kolejne sale wystawy poświęcone zostały poszczególnym barwom – i ten chromatyczny klucz pozwolił na nieoczekiwane spotkania, eksponując wątki zarówno „długiego trwania”, jak i zmienność mody oraz kształtujących ją czynników… Więcej o wystawie ➸

Kameralne oprowadzanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego). Wstęp z biletem na wystawę czasową. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48. Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin.

 

print