Oprowadzanie kuratorskie po Galerii Sztuki Śląskiej XIV–XVI w.
[spotkanie w muzeum]

8.08, g. 11:00

Prowadzenie: Agata Stasińska

Wrocławska kolekcja sztuki średniowiecznej, prezentowana na wystawie stałej „Sztuka śląska XIV–XVI wieku”, bez wątpienia stanowi jeden z najcenniejszych zbiorów ukazujących spektrum ówczesnej twórczości artystycznej regionu. O jej znaczeniu decyduje nie tylko wysoki kunszt prezentowanych dzieł, lecz również ich losy – ściśle związane z burzliwą historią tych ziem.
W okresie wakacyjnym, chcąc przybliżyć tę część zbiorów, Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza na oprowadzania kuratorskie Agaty Stasińskiej, w ramach których zaprezentowane zostaną najważniejsze dzieła z tej kolekcji.

Kameralne oprowadzanie dla maks. 15 osób (z zachowaniem reżimu sanitarnego).
Wstęp z biletem na wystawę stałą. Zapisy w tygodniu poprzedzającym zajęcia: edukacja@mnwr.pl lub 71 372 51 48.
Z uwagi na zmienną sytuację związaną z pandemią wydarzenie może zostać przeniesione na inny termin lub odwołane.

 

print